Logo
Header

Email: t4gdongnai@gmail.com

Đến năm 2020, bán thuốc kháng sinh phải có đơn thuốc

Cập nhật: 23.11.2018 09:00 - Lượt xem: 272

Sở Y tế Đồng Nai vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát thuốc kê đơn và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2018-2020. Mục tiêu của Đề án là đến năm 2020, 100% các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và bệnh viện tư nhân, 80% các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân khác thực hiện kê đơn thuốc đủ nội dung trong điều trị ngoại trú. Đến năm 2020, 100% thuốc kháng sinh bán tại nhà thuốc, quầy thuốc có đơn thuốc.

 

Đại diện nhà thuốc các bệnh viện tham gia hội nghị.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 từ nay đến cuối tháng 12/2018 sẽ tiến hành đánh giá thực trạng về hoạt động kê đơn và bán thuốc trên toàn tỉnh, thông qua việc khảo sát nhận thức của người kê đơn thuốc; Kiểm tra, đánh giá hoạt động kê đơn thuốc ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập; Khảo sát nhận thức của người bán lẻ thuốc, người mua thuốc… 

Giai đoạn 2, trong năm 2019 sẽ tổ chức các hoạt động tập huấn, đào tạo cho người kê đơn, người bán lẻ về các văn bản quy phạm pháp luật; triển khai dự án CNTT kết nối cơ sở dữ liệu các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh; thực hiện các hoạt động truyền thông; tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất các cơ sở kinh doanh dược… 
Được biết, Đồng Nai hiện có 10 cơ cở sản xuất thuốc, 21 cơ sở bán buôn thuốc và 3.350 cơ sở bán lẻ thuốc. 

Hoàn Lê