Logo
Header

Email: t4gdongnai@gmail.com

Thành lập Công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Cập nhật: 02.04.2019 03:41 - Lượt xem: 108

Vừa qua, Công đoàn ngành Y tế Đồng Nai đã công bố quyết định số 05/QĐ- CĐN về việc thành  lập công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trên cơ sở hợp nhất 7 Công đoàn cơ sở trực thuộc Sở Y tế bao gồm: Công đoàn cơ sở Trung tâm y tế dự phòng, Công đoàn cở sở Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Công đoàn cở sở Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Lao động và Môi trường; Công đoàn cở sở Trung tâm phòng chống HIV/AIDS; Công đoàn cở sở Trung tâm Răng Hàm Mặt; Công đoàn cở sở Trung tâm Truyền thông-  Giáo dục sức khỏe và Công đoàn cở sở Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế, với tổng số đoàn viên 307 người.

 

Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Đàm Đức Chính trao quyết định cho ThS. BS Trần Minh Hòa, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Theo đó, Công đoàn ngành Y tế Đồng Nai đã chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở lâm thời Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhiệm kỳ 2019-2020 gồm 9 ủy viên và các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra. Ông Trần Minh Hòa - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Ủy viên BCH Công đoàn ngành Y tế khóa IX được bầu làm chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; ông Nguyễn Phi Long - Phó khoa Kiểm dịch Y tế Quốc tế, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế khóa IX được bầu làm phó chủ tịch. 

Công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có địa điểm làm việc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trực thuộc Công đoàn ngành Y tế, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng tại ngân hàng nhà nước theo quy định của pháp luật; Ban chấp hành Công đoàn cơ sở có trách nhiệm tổ chức các hoạt động của công đoàn cơ sở theo nhiệm vụ và quyền hạn của điều lệ công đoàn Việt Nam.

Thanh Tú