Logo
Header

Email: t4gdongnai@gmail.com

Tiếp cận tìm ca nhiễm HIV mới để đưa vào điều trị

Cập nhật: 11.06.2019 10:05 - Lượt xem: 84

Vừa qua, Dự án USAID SHIFT phối hợp Sở Y tế Đồng Nai triển khai kế hoạch tăng cường tiếp cận tìm ca nhiễm HIV mới để đưa vào chương trình điều trị ARV nhằm thực hiện mục 90-90-95 tại Đồng Nai. 

Theo đó, tất cả người dân có thể tham gia thông qua nhiều công cụ và các kênh khác nhau tìm kiếm người nhiễm HIV để đưa vào chương trình điều trị. Mỗi ca kết nối thành công vào điều trị ARV sẽ được dự án hỗ trợ kinh phí từ 200.000 đến 3 triệu đồng, mức chi trả được chia theo từng công đoạn.

 

TB.BS Nguyễn Tố Như, Giám đốc dự án USAID SHIFT trình bày nội dung kế hoạch trong tìm kiếm ca nhiễm HIV mới tại Đồng Nai.

 TS-BS Nguyễn Tố Như – Giám đốc dự án USAID SHIFT cho biết, mục tiêu của dự án trong năm 2019 là đưa vào điều trị 1.069 người nhiễm mới, tuy nhiên 3 tháng đầu năm toàn tỉnh mới đưa vào điều trị được 239 người đạt 22%, còn khoảng 830 người nữa phải được đưa vào điều trị, thì mới hoàn thành đươc 2 mục tiêu đầu là 90% người nhiễm ngoài cộng đồng được phát hiện và 90% người nhiễm được đưa vào điều trị.

Bác sĩ Huỳnh Cao Hải, Phó giám đốc Sở Y tế cho hay, Đồng Nai sẽ huy động mọi nguồn lực, con người để tìm kiếm người nhiễm HIV ngoài cộng đồng để đưa vào chương trình điều trị. Trung tâm kiểm soát bệnh tật phối hợp dự án tham mưu Sở Y tế ban hành khung hành lang pháp lý để huy động cộng đồng cùng tham gia với ngành Y tế nhằm hoàn thành mục tiêu 90-90-95 trong năm 2019.

Hoàn Lê