Logo
Header

Email: t4gdongnai@gmail.com

9 bệnh truyền nhiễm bắt buộc phải tổ chức cách ly

Cập nhật: 07.09.2019 09:31 - Lượt xem: 134

Theo thông tư 17/2019 của Bộ y tế hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm, bắt đầu có hiệu lực từ 1/9/2019 quy định 9 bệnh truyền nhiễm bắt buộc phải tổ chức cách ly. 

Theo đó, Bộ Y tế quy định danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B phải tổ chức cách ly y tế, bao gồm các bệnh: bạch hầu, ho gà, sởi, rubella, than,viêm màng não do não mô cầu; bệnh tay chân miệng, thủy đậu, quai bị.

Cũng theo thông tư, đối tượng giám sát là người bệnh truyền nhiễm, người mang mầm bệnh truyền nhiễm và bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm; tác nhân gây bệnh truyền nhiễm; ổ chứa, trung gian truyền bệnh truyền nhiễm và các yếu tố nguy cơ.
 
Mai Liên