Logo
Header

Email: t4gdongnai@gmail.com

Thông điệp phát thanh phòng chống sốt xuất huyết 2019

Cập nhật: 01.08.2019 09:30 - Lượt xem: 73

Thông điệp tháng hành động ATTP 2019

Cập nhật: 10.04.2019 10:47 - Lượt xem: 112

Thông điệp tháng hành động ATTP 2018

Cập nhật: 16.04.2018 09:53 - Lượt xem: 272

Các biện pháp thực hành ăn giảm muối

Cập nhật: 20.01.2018 10:05 - Lượt xem: 270

Thông điệp phát thanh Phòng chống bạch hầu

Cập nhật: 15.08.2016 03:24 - Lượt xem: 621

Thông điệp phòng chống bệnh sởi

Cập nhật: 16.06.2016 10:46 - Lượt xem: 722

Thông điệp phát thanh phòng chống sốt xuất huyết

Cập nhật: 01.08.2019 09:32 - Lượt xem: 1,468

Thông điệp phòng chống kháng thuốc

Cập nhật: 31.12.2015 03:02 - Lượt xem: 647

Thông điệp PT: Tác hại của hút thuốc và hút thuốc thụ động

Cập nhật: 08.12.2015 03:13 - Lượt xem: 1,006

Thông điệp PT: Tác hại thuốc lá đối với trẻ em(đóng vai)

Cập nhật: 08.12.2015 03:09 - Lượt xem: 744
123