Logo
Header

Email: t4gdongnai@gmail.com

Thông điệp tháng hành động ATTP 2019

Cập nhật: 10.04.2019 10:47 - Lượt xem: 78

Thông điệp tháng hành động ATTP 2018

Cập nhật: 16.04.2018 09:53 - Lượt xem: 245

Các biện pháp thực hành ăn giảm muối

Cập nhật: 20.01.2018 10:05 - Lượt xem: 235

Thông điệp phát thanh Phòng chống bạch hầu

Cập nhật: 15.08.2016 03:24 - Lượt xem: 592

Thông điệp phòng chống bệnh sởi

Cập nhật: 16.06.2016 10:46 - Lượt xem: 692

Thông điệp phát thanh diệt muỗi phòng Zika và sốt xuất huyết

Cập nhật: 28.03.2016 08:38 - Lượt xem: 1,404

Thông điệp phòng chống kháng thuốc

Cập nhật: 31.12.2015 03:02 - Lượt xem: 622

Thông điệp PT: Tác hại thuốc lá đối với trẻ em(đóng vai)

Cập nhật: 08.12.2015 03:09 - Lượt xem: 720

Thông điệp phát thanh uống vắc-xin phòng chống bại liệt

Cập nhật: 01.10.2015 03:25 - Lượt xem: 1,148
123