Logo
Header

Email: t4gdongnai@gmail.com

Tiêm vắc xin sởi

Cập nhật: 01.10.2018 03:02 - Lượt xem: 155

Thông điệp tháng hành động ATTP 2018

Cập nhật: 16.04.2018 09:58 - Lượt xem: 213

Giảm ăn muối để phòng chống bệnh tim mạch

Cập nhật: 22.01.2018 10:44 - Lượt xem: 297

Thông điệp Phòng chống bệnh bạch hầu

Cập nhật: 15.08.2016 02:44 - Lượt xem: 504

Tiểu phẩm truyền thông phòng chống sốt xuất huyết

Cập nhật: 16.06.2016 09:51 - Lượt xem: 1,423

Thông điệp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết

Cập nhật: 01.08.2019 09:32 - Lượt xem: 731

Thông điệp phòng chống bệnh viêm não mô cầu

Cập nhật: 02.06.2016 09:53 - Lượt xem: 579

Thông điệp TH phòng chống Zika

Cập nhật: 08.04.2016 03:42 - Lượt xem: 553

Đổi mới phong cách phục vụ bệnh nhân

Cập nhật: 24.02.2016 04:27 - Lượt xem: 532

Thông điệp TH phòng chống kháng thuốc

Cập nhật: 31.12.2015 03:11 - Lượt xem: 605