Thành lập Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
Cập nhật: 01.04.2019 11:20
Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; ngày 18/02/2019 UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 503/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai trên cơ sở hợp nhất 07 Trung tâm tuyến tỉnh của ngành y tế, tiếp đó ngày 21/3/2019 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh ban hành Công văn số 1576-CV/ĐUK về việc thống nhất chủ trương thành lập Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trực thuộc Đảng ủy Sở Y tế.

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; ngày 18/02/2019 UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 503/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai trên cơ sở hợp nhất 07 Trung tâm tuyến tỉnh của ngành y tế, tiếp đó ngày 21/3/2019 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh ban hành Công văn số 1576-CV/ĐUK về việc thống nhất chủ trương thành lập Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trực thuộc Đảng ủy Sở Y tế.

Ngày 27/3/2019, Đảng bộ Sở Y tế đã tổ chức Lễ công bố Quyết định giải thể 6 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế do không còn phù hợp về mặt tổ chức và Quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhiệm kỳ 2019-2020 có 8 chi bộ trực thuộc với 127 đảng viên. Theo quyết định, Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận khóa I, nhiệm kỳ 2019-2020 có 07 đồng chí ủy viên, trong đó có 01 đồng chí Bí thư và 01 đồng chí Phó Bí thư.

 

 Đồng chí Phan Huy Anh Vũ, Bí thư Đảng ủy Sở Y tế trao Quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận và 8 chi bộ trực thuộc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Huy Anh Vũ, Bí thư Đảng ủy Sở Y tế chúc mừng các đồng chí đã được Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận và cấp ủy các chi bộ trực thuộc khóa I, nhiệm kỳ 2019-2020. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở cũng đã nhấn mạnh về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ bộ phận, yêu cầu Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện công tác Đảng theo quy định ngay sau khi được thành lập. Chủ động xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, của Chi ủy trực thuộc khoá I. Khẩn trương xây dựng chương trình công tác và chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2019-2020. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019. Ngay trong tháng 4/2019 tổ chức sinh hoạt Đảng bộ bộ phận, sinh hoạt chi bộ trực thuộc và báo cáo theo phân cấp đúng quy định.

Lưu Văn Dũng

Thường trực Đảng ủy Sở Y tế