Cụm thi đua các đơn vị dự phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra
Cập nhật: 11.04.2019 09:47
Vừa qua, Cụm thi đua các đơn vị dự phòng đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Vừa qua, Cụm thi đua các đơn vị dự phòng đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Trong năm 2018, Cụm thi đua các đơn vị dự phòng đã tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, 100% các đơn vị trong cụm đều được Sở Y tế đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các đơn vị đều thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ viên chức, người lao động về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các quy định của ngành về quy tắc ứng xử của CBCCVC và người lao động; thực hiện đổi mới phong cách thái độ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh…

Cụm khối y tế dự phòng đã tích cực hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra về phòng chống các bệnh nghề nghiệp, phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn, tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, các chương trình bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng và trẻ em; kiểm soát tốt các bệnh truyền nhiễm, không để dịch lớn xẩy ra…

 

Phó Giám đốc Sở Y tế Huỳnh Cao Hải (thứ 4 từ trái sang) cùng lãnh đạo các đơn vị trong cụm thi đua khối dự phòng.

Về công tác xã hội từ thiện, Cụm đã tổ chức thăm khám định kỳ nạn nhân chất độc da cam, cụ già neo đơn, thương binh với tổng số tiền là trên 88 triệu đồng. Ủng hộ phòng chống thiên tai, quỹ học giỏi sống tốt, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ phòng chống thiên tai, vì người nghèo, bão trợ nạn nhân dioxin với tổng số tiền hơn 240 triệu đồng…

Cụm đã thống nhất phương hướng trong năm 2019, đó là các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt hơn các phong trào đã đề ra, phát động các phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ viên chức. Phấn đấu các đơn vị đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại hội nghị, Trung tâm y tế huyện Long Thành đã bàn giao cụm trưởng thi đua năm 2019 cho Trung tâm y tế huyện Định Quán và các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Thanh Tú